• IN MEMORIAM JEF BEERENDS † 25-05-2019

basistraining
liefde en intuïtie

De tweejarige basistraining is een ervaringsgerichte training met als motto: ‘leven dat het een lieve lust is’. Het gaat om het groeiproces van jou als individu, in contact met de ander. Sleutelwoorden voor de opleiding zijn: vertrouwen, veiligheid, zelfkennis, jezelf openen, gelijkwaardigheid en saamhorigheid. Er is expliciet aandacht voor het proces zelf, wat in veel opleidingen helaas ontbreekt. Ik vind dat essentieel, want begrip van het proces dat je doormaakt, is nodig om jezelf verder te kunnen helpen. De kennis die daarvoor nodig is, krijg je verdeeld over de weekeinden aangereikt.

Intuïtie gaat over bewustzijn, over waarneming, over het weten van je hart. Liefde gaat over onvoorwaardelijkheid en acceptatie. In de training leer je je eigen proces doorzien en zodoende in handen nemen. Waar het om draait, is te leren omgaan met het nu.

eerste jaar

Het eerste jaar van de basistraining bestaat uit zeven weekeinden. Deze zijn erop gericht jezelf echt te leren kennen, in al je kwaliteiten.

Uitgangspunt is de vraag: ben ik mijzelf? Ofwel: ben ik gelukkig? En waar het antwoord niet voluit ja is, daar moet je zijn om in contact te komen met je bron. De rode draad is jezelf te leren kennen als deelnemer en waarnemer. Je leert je eigenschappen en eigenaardigheden waar te nemen. Je gaat begrijpen hoe je patronen en je overtuigingen je leven beperken in het hier en nu. Je leert luisteren naar je gedachten, je gevoelens en je emoties naast de signalen van je lichaam. Vanuit die ervaring kun je nieuwe keuzes maken.
Onderdeel van de training is het vertellen van je levensverhaal. Mede door de spiegeling aan de anderen in de groep ga je jezelf (door)gronden en verbind je je met het hier en nu.

gelukkig zijn
=
jezelf zijn

innerlijk weten

Onze ratio is doorgaans beter ontwikkeld dan onze intuïtie en staat ons vaak in de weg om contact te kunnen hebben met ons innerlijk weten. Zoals een moeder een beroep doet op haar intuïtie om te weten wat haar baby nodig heeft als die huilt, zo is het ook voor jou een kwestie van de reis naar binnen maken om te weten wat jijzelf nodig hebt.

Je wordt gestimuleerd om vanuit een bewuste, open waarneming contact te maken met jouw diepere behoeften en verlangens. In de trainingsweekeinden maak je kennis met je energiesysteem, je aura en je chakra’s. Je leert de wijsheid van je lichaam kennen. En je kunt ervaren wat het betekent om in verbinding te zijn met je levensbron en de bijbehorende levenskracht. Door in contact te zijn met je eigen wezen leer je wat het zeggen wil jezelf te zijn. En dus gelukkig te zijn. Je leert voelen hoe het is om jezelf als uitgangspunt te nemen, zowel in jouw leven als in je relatie met anderen.

werkvormen

In de training maken we gebruik van de drieheid van krachten: vitaliteit, seksualiteit en creativiteit. Je leert die activeren en gebruiken om te ontdekken wat jouw zin van het leven, jouw zin in jouw leven, is. Zo kun je je intuïtieve vermogens en je levenskracht inzetten om te genieten en het goed te hebben met jezelf. En dus ook met anderen. In de training werken we met: kennisoverdracht, meditatie en visualisatie, bio-energetische oefeningen, aura en chakra werk, ademhalings- en ontspanningsoefeningen, massage, zingen, lachen, huilen en dansen. En met plezier.

tweede jaar

Het tweede jaar van de basistraining bestaat uit vier weekeinden en is gericht op inzicht in je groeiproces. Je gaat inzien dat het leven creatie is en geen ontwikkeling.

We gaan dieper in op onze onvoltooid verleden tijd. Je leert in de trainingsweekeinden om te voelen wat er in jou gebeurt in reactie op een ander. Wat doet het met je als een ander iets zegt of doet, of juist niets zegt of niets doet? Zo leer je een helder onderscheid maken tussen jouw onvoltooid verleden tijd die op zo’n moment de kop opsteekt en dat wat er bij de ander gebeurt. Dat doe je door je te verbinden met je intuïtieve weten, met je bewuste waarneming vanuit je hart en met je lichaam.
Door jouw stuk voor eigen rekening te nemen kun je zuiver reageren. Zo leer je om goed om te gaan met wat zich in het hier en nu aandient. Daar heb je niet alleen zelf profijt van, ook de mensen om je heen hebben daar wat aan.

er zit een barst in alles,
dat is waar het licht binnenkomt

– LEONARD COHEN –

in overgave zijn

In de praktijk heeft iedereen mensen om zich heen, waar hij mee samenleeft of samenwerkt, zoals je geliefde, ouders, kinderen, vrienden, collega’s, werkgevers en cliënten. In het samenzijn met anderen is het van belang om je met die ander te verbinden, terwijl je tegelijkertijd zicht houdt op je eigen behoeften. Want meestal verlangen we iets van een ander, wat altijd tot teleurstelling leidt. Ik doel niet op die schijnbare behoeften die gebaseerd zijn op de beperkende opvattingen over jezelf. Ik heb het hier over je werkelijke verlangens.

Het verleden is onveranderlijk. Waar het om draait, is omgaan met het nu. In het besef dat hetgeen waarnaar je naar kijkt, verandert door jouw blik. Ook je verleden is uiteindelijk wat je ervan maakt: het is nooit te laat voor een gelukkige jeugd. Liefdevolle acceptatie is de sleutel. Jezelf waarderen voor wie je bent en de ander waarderen voor wie die is. Wetend dat juist de eigenaardigheden de ingangen naar ieders kwaliteiten zijn. Dat ga je zien, als je in overgave bent, overgave aan het leven.

leerproces

In de weekeinden leer je op stimulerende wijze gebruik te maken van je kwaliteiten en potentie in het samenzijn met de ander. Het gaat erom te leren hoe je in je eigen energie kunt blijven terwijl je in contact bent met de ander, en hoe je het proces van de ander kunt zien in het licht van je eigen proces. Durf je eigen ruimte te claimen, want als je je eigen ruimte niet inneemt kun je ook geen ruimte geven aan de ander. Levensvreugde, vrijheid en humor spelen hierbij een belangrijke rol.
In het tweede jaar van de opleiding wordt er ook met elkaar gewerkt, waarbij elk der deelnemers als voorbeeld-cliënt aan de beurt komt. Daarvoor worden instrumenten aangereikt en er is hierbij aandacht voor welke houding je dan inneemt als procesbegeleider.

praktische informatie

wanneer
Er staan op dit moment geen trainingen gepland.

kosten

nadere informatie
Ben je geïnteresseerd? Laat het me weten.

Klik hier om contact op te nemen

terugkeer-dagen

Het kan fijn en ondersteunend zijn om na afloop van de basistraining af en toe diegenen te ontmoeten met wie een intensief ontwikkelingsproces gedeeld is. Als er behoefte is om na de basistraining een vervolg te geven aan het proceswerk in de groep, dan geven we tijdens een terugkeer-dag daar invulling aan.
Het gaat om een dag of een weekeinde om terug te keren naar de Binnenweg om daar met elkaar de opgedane kennis en inzichten op te frissen en vanuit de in de tussentijd opgedane ervaringen te verdiepen. Ook wordt nieuwe kennis aangereikt.
Een terugkeer ook naar je eigen weg, wanneer je daarvan een beetje bent afgedwaald. De weerbarstige praktijk van het dagelijkse leven laat immers voelen hoeveel moeite het kost om jezelf te zijn en te blijven. Tijd om je eigen koers weer in handen te nemen, elke keer weer meer bewust van hoe het werkt. Het leven blijft een proces, blijft een uitdaging.

De terugkeer-dagen staan open voor iedereen die in voorgaande jaren het proceswerk in de basistraining heeft ervaren. Er is ruimte om bij te praten en mogelijk wordt de sauna op temperatuur gebracht.

vergis je niet, verlichting is een destructief proces. het heeft niet te maken met beter worden of gelukkiger zijn. verlichting is het afbrokkelen van onwaarheid, het is door de facade van de schijn heenkijken. het is de volledige uitroeiing van alles waarvan we bedenken dat het waar is.

– ADYASHANTI –