• IN MEMORIAM JEF BEERENDS † 25-05-2019

begeleide intervisie-groep

Ook als je snapt hoe het werkt, heb je niet altijd van jezelf door wanneer je in een oud aangeleerd patroon zit. Ook als je weet waar je valkuilen zitten en wanneer je jezelf maar beter tot de orde roept, dan nog kan het knap lastig zijn om dat in het leven van alledag ook echt te doen.
Bekende hardnekkige patronen heb je niet altijd in de smiezen als je er midden in zit. En ze zijn ook niet zomaar veranderd. Tussen weten en doen zit een interessante kloof. Het kost soms bepaald moeite om jezelf te zijn en te blijven. Dan is het fijn wanneer anderen meekijken.

In de intervisie-groep is ruimte voor uitwisseling van ervaring over waar je tegenaan loopt in de dagelijkse praktijk en op welke wijze dan omgegaan kan worden met wat geleerd is. Centraal staat het leren van en het reflecteren op elkaar.

met elkaar

Als begeleider zorg ik ervoor dat inzichten doorvoeld worden en ook voor toekomstige situaties toepasbaar zijn. Naast de groepsgesprekken tijdens ‘het rondje’ wordt gewerkt met bio-energetische oefeningen, meditatie en visualisatie, dans en beweging. Integratie en transformatie en vooral licht en vreugde zijn uitgangspunt. Want pijn staat gelukkig zijn niet in de weg.

alle schaduwen vertellen van de zon

praktische informatie

wanneer
We komen ongeveer eens per twee maanden samen, op zaterdag of zondag.
Er staan op dit moment geen data gepland.

kosten

nadere informatie
Naast of na afloop van individuele begeleidingsgesprekken is het mogelijk om deel te nemen aan de begeleide intervisie-groep. Ben je hierin geïnteresseerd, neem dan contact met me op. In overleg is het mogelijk in deze groep in te stromen.

Klik hier om contact op te nemen

als je denkt dat je er bent, ben je er geweest