• IN MEMORIAM JEF BEERENDS † 25-05-2019

foto: Anja Brouwer

Jef Beerends

Hoe vind je je plek in een buitenwereld die je niet eigen is? Hoe leer je jezelf te voeden vanuit je eigen bron in een omgeving die je vreemd is? Vaak komen we via een ander bij onze eigen bron. Ik vervul even de rol van die ander, en laat je voelen hoe dit werkt. Lichaamswerk helpt je daarbij. Zo leer je hoe je de buitenwereld gebruiken kan om in contact met jezelf te zijn en te blijven. Dat is wat ik graag doe.

lichaamsgericht psychotherapeut

Mijn eigen praktijk als coach en trainer ben ik begonnen in 1992 na een jaar met grote persoonlijke veranderingen. De opleiding tot aurareader en healer bij het CIO, Centrum voor Intuïtieve Ontwikkeling (thans CLI) had ik toen reeds afgerond. Opleidingen tot onder meer lichaamsgeoriënteerd psychotherapeut en hypnotherapeut volgden.

In mijn werk als coach en trainer staat proceswerk centraal: mensen inzicht geven in de emotioneel-mentale processen waar ze in verwikkeld zijn geraakt en waar ze in vastlopen. Door het omdraaien van de focus naar binnen in plaats van naar buiten komt er zicht op dat wat er ten diepste in henzelf plaatsvindt. Dat in beeld brengen zodat iemand weer in beweging komt en verder kan met zichzelf, daar zit voor mij de voldoening in dit werk als therapeut.

Ik ben ooit begonnen met werken in het bank- en verzekeringsbedrijf. Dat heeft mij mede gevormd in mijn kijk op de mens en hoe die zich overeind weet te houden. Ik heb de mens als grootste creatieve en onzekere factor in bedrijfsprocessen leren kennen. En ik heb allerlei bedrijven van binnen gezien, want risico- en bedrijfsanalyse was één van mijn kerntaken als directeur. Uit eigen ervaring weet ik hoe bedrijven in elkaar zitten, zowel in financieel-economisch opzicht als wat betreft menselijke interactie. Hoe mensen zakelijk met elkaar omgaan in een bedrijfsmatige context is anders dan in privé-verband. Ook als mensen in hun werkomgeving ergens tegenaan lopen, ben ik in staat hen met kennis van zaken te begeleiden.

als je in de spiegel kijkt,
wat ziet je spiegelbeeld dan?

spiegel

Ik wil je als een ‘sprekende spiegel’ helpen om inzicht te krijgen in de samenhang tussen je binnenwereld en je buitenwereld. Centraal staat dat je mag zijn wie je bent. Ook als de spiegel confronterend is. Het uitgangspunt is en blijft je eigen deskundigheid. En daarmee je eigen verantwoordelijkheid voor je leven. Het is samen een stuk onderweg gaan om met jezelf (al-één) verder te kunnen.

kennisoverdracht

Mijn belangrijkste motivatie voor het werk dat ik doe, is kennisoverdracht. Leefgemeenschappen van duizenden jaren geleden wisten hoe in totale harmonie samen te leven, en brachten middels inwijdingsrituelen die kennis op nieuwe generaties over. Dit zijn we kwijtgeraakt en daar ligt een hiaat. Het is oeroude kennis die ik in mijn praktijk gebruik om dit hiaat op te vullen. Zowel de taoïsten als de tantristen baseerden hun samenleving op het principe van yin en yang. Dat wil zeggen: dualiteit in balans. En ook: eenheid in beweging. Die kennis pas ik met liefde toe in mijn praktijk.

Lees hier meer over de visie van waaruit ik werk
artiest: Nathan Boon

Inspiratiebronnen voor mijn werk zijn:

  • Padwerk van Eva en John Pierrakos
  • intuïtieve ontwikkeling, waaronder het werken met aura en chakra’s
  • energetisch en emotioneel lichaamswerk, waaronder bio-energetische analyse van Alexander Lowen
  • moderne hypnose technieken van o.a. Milton H. Erickson
  • het transpersoonlijk model van o.a. Ken Wilber
  • Westerse religie en gnosis
  • Oosterse filosofie waaronder Tantra en Tao

je gaat het pas zien, als je het doorhebt

– JOHAN CRUIJFF –

training

Als therapeut en trainer werk ik met individuele personen en ook met mensen die in een persoonlijke relatie wat met elkaar uit te zoeken hebben, zoals partners of ouders en kinderen. Naast begeleidingsgesprekken is er de mogelijkheid aan één- of tweedaagse groepstrainingen in het weekeinde deel te nemen.

proceswerk

Ook begeleid ik mensen die op een of andere manier zich bezighouden met procesbegeleiding, zoals leidinggevenden, therapeuten en leraren. Ze kunnen bij me terecht met vragen niet alleen over de inhoud van het proces van degene die ze begeleiden, maar ook over hoe dat proces zelf in elkaar steekt.

coaching

Daarnaast werk ik als coach voor bedrijven en instellingen. Daarbij helpt het dat ik zelf werkervaring in de zakelijke wereld heb. Soms loop je tegen vragen aan in je werkomgeving of in je eigen motivatie en dan is het zinvol om even te kunnen klankborden op het snijvlak van zingeving en persoonlijk functioneren.