• IN MEMORIAM JEF BEERENDS † 25-05-2019

parenweekeinde

Het gaat niet altijd vanzelf om het met z’n tweeën naar de zin te hebben. Voor je het weet, leef je langs elkaar heen of zit je je voortdurend aan te passen. Een vruchtbare relatie zit anders in elkaar.
Deze training is bedoeld voor paren die meer gebruik willen maken van zowel de individuele krachten als de volledige gezamenlijke potentie. Die horen immers bij elkaar. Zoals een brug niet alleen de overspanning tussen beide oevers nodig heeft, maar ook stevige brughoofden aan beide zijden om die overspanning te dragen.

Het parenweekeinde is een ervaringsgerichte training voor wie zich wil verbinden met zichzelf en met zijn of haar partner, vanuit oprechtheid en bewustzijn. Centraal staan liefde en intimiteit en het maken van contact met de werkelijke kwaliteiten daarvan.

van of-of naar en-en

Als je niet uitkijkt in je relatie, kom je gemakkelijk in een gevoel van ieder voor zich terecht. Waarin je langs elkaar heen leeft en elkaar kwijtraakt. Of de beweging gaat de andere kant op, waarin het samen zo centraal komt te staan dat je het gevoel hebt dat je je de hele tijd moet opofferen. Waarbij je jezelf kwijtraakt. Voor je het weet heb je telkens het gevoel te moeten kiezen tussen jezelf en elkaar.

Wanneer de nadruk ligt òf op het individu òf op het samen, heeft werkelijke intimiteit daaronder te lijden. In de praktijk van een relatie wil je naar èn-èn, naar een situatie waarin zowel het gezamenlijke als het individuele uit de verf komt (anders gezegd: aan zijn trekken komt).

tao en tantra

In de Oosterse overleveringen zou je twee stromingen kunnen onderscheiden. In de ene is de inspanning om contact te maken met de bron kosmisch gericht: in een celibataire, contemplatieve leefstijl wordt de verlichting of de heelheid gezocht in het één worden met het hogere (tao). De andere stroming is aards gericht: het contact met de bron wordt gezocht in het één worden van het mannelijke en het vrouwelijke, via het één-zijn met een ander (tantra).

Beide levenshoudingen vullen elkaar aan. Het één-zijn met de ander kan alleen vanuit éénheid in jezelf. De éénheid in jezelf vind je enkel in contact met de ander.
In essentie gaat het hierbij om overgave: aan je bron, je natuurlijke staat van zijn, je levensstroom. Het gaat om de balans tussen de twee polaire krachten in ons, die verbonden zijn met onze mannelijke en vrouwelijke energie. Enerzijds de uitgaande impuls, de actie en anderzijds de omhulling, de inbedding. Het uitdijen en het versmelten. In de training leer je dit krachtenveld kennen en hanteren, samen en alleen, hier en nu, onder het motto: blijvend vrij.

liefde is op weg zijn naar: je-zelf te vinden in elkaar

– TOON HERMANS –

artiest: Josef Kunstmann

verlangens en verwachtingen

Het natuurlijke verlangen van ieder mens reikt uit naar samen net als een kind uitreikt naar z’n ouders. Ieder mens wordt daarin teleurgesteld in zijn leven en heeft te maken met de (kinderlijke) verwachtingen die daaraan vast zitten. Een kind is nog afhankelijk en mag verwachten dat de mensen om ‘m heen ook daadwerkelijk voor ‘m zorgen. Bij een volwassene ligt dat anders. Dan is het van belang uit de emotionele afhankelijkheid te stappen en zo in de volwassen positie te gaan staan.

Juist in een intieme relatie worden beide partners hierin getriggerd. Oude patronen haken aan elkaar: je zit met je partner in hetzelfde schuitje en als de een dan naar stuurboord hangt en de ander naar bakboord, dan hou je elkaar in een precair evenwicht. Als je je eigen verwachtingen dan niet opgeeft, gaat het samen daaraan kapot. Het doorbreken van een balans, ook al is die disfunctioneel, voelt eng als een bootje dat dreigt om te kieperen. Toch is dat juist de weg naar verandering. En als jij verandert, verandert je relatie onherroepelijk mee. Door op te houden te willen dat de ander het voor je oplost, door in je eigen centrum te zijn en te blijven, is er ruimte voor de ander en daarmee voor samenzijn.

Met het loslaten van je verwachtingen, geef je niet je verlangens op. Daarmee zou de balans doorschieten naar de andere kant. Je verlangens mogen er zijn. Ook als ze niet altijd ingevuld worden. Ze vormen de bron van je levenskracht. Het is het verlangen van elk mens om bevredigd te zijn tot in het diepst van de ziel. Om bevredigend en in vrede te kunnen leven beschikken we over een levensstroom die drie krachten omvat: vitaliteit, seksualiteit en creativiteit. Deze drie-eenheid van krachten verbindt ons met onze levensbron. Hieruit blijkt ook het belang van seksualiteit en erotiek, voor jezelf en voor je relatie.

relaties veroorzaken geen pijn en ongelukkig zijn,
ze brengen de pijn en ongelukkig zijn die al in je is, aan het licht

– ECKHART TOLLE –

training voor paren

Uitgangspunt voor de training is het in waarheid willen zijn met jezelf en met de ander. Daarbij wordt ruimte genomen voor je eigen beleving en ruimte gegeven aan de beleving van de ander. Het gaat erom je partner te durven laten zien wat jouw diepste verlangens en fantasieën zijn. En ook om jezelf af te vragen: wat heb ik de ander te bieden, en geef ik dat ook?

In de training werk je zowel met je partner, als met de andere deelnemers. Een methodische opstelling van het gezin dat je met je partner vormt, kan onderdeel van de training zijn.

praktische informatie

wanneer
Er staan op dit moment geen trainingen gepland.

kosten

nadere informatie
Als je geïnteresseerd bent, laat het me weten. Het is wenselijk dat je eerder aan trainingen hebt deelgenomen. Een interessant boek om te lezen in dit verband is ‘Liefde nader bekeken’ van Eva Pierrakos.

Klik hier om contact op te nemen