• IN MEMORIAM JEF BEERENDS † 25-05-2019

visie

Voor Jef stond in zijn werk als coach en trainer ervaringsgericht proceswerk centraal: inzicht geven in de emotioneel-mentale processen waar je in verwikkeld bent geraakt en waar je in vastloopt. Zodat je weer in beweging komt en verder kan met jezelf. Daarbij staat de tweezijdige behoefte centraal die ieder mens heeft: de behoefte aan individualiteit en de behoefte aan gezamenlijkheid. Door het omdraaien van de focus naar binnen in plaats van naar buiten komt er zicht op dat wat er ten diepste in jezelf plaatsvindt. Jef leerde je hoe je de buitenwereld gebruiken kan om in contact met jezelf te zijn en te blijven. Hoe vind je je plek in een buitenwereld die je niet eigen is? Hoe leer je jezelf te voeden vanuit je eigen bron in een omgeving die je vreemd is? Vaak komen we via een ander bij onze eigen bron, en lichaamswerk helpt daarbij. Jef heeft heel wat mensen geholpen het geluk in zichzelf te vinden.

jezelf worden

Lachen, praten, lopen, vallen en opstaan…. mens worden. Dat leerde je in de eerste plaats door je ouders na te doen, en andere mensen in je leefomgeving. Je leerde van hen niet alleen de dingen waarvan je hield. Zo leerde je – net als zij – om je aan te passen en je gevoelens niet te uiten. Bang om afgewezen te worden, onzeker over jezelf. Zo deed je ervaringen op en vormde zich je wereldbeeld, zowel bewust als onbewust. Niemand vertelde je dat je jezelf mág zijn. De mensen om je heen hadden het ook niet geleerd.

gelukkig zijn = jezelf zijn

Jouw ervaringen vormen samen jouw levensverhaal. Het laat zien hoe jij je weg ziet, die je tot nu toe in je leven hebt afgelegd. Je kunt dit goed in beeld krijgen door het vertellen en soms ook schrijven van je biografie. Hoe jij het hebt gedaan en hoe jij het hebt ervaren, is uniek. En het maakt onveranderlijk deel uit van hoe je je leven nu beleeft.
Jezelf zijn is zo simpel, maar het komt bijna niet in je op om dat te doen. De kunst is om de weg naar binnen te vinden. Want gelukkig zijn = jezelf zijn.

omgaan met de buitenwereld

Hoe vanzelfsprekend het ook is om te zijn wie je bent, de praktijk leert dat je meer gericht ben op de buitenwereld. Vaak laat je je leiden door wat je denkt dat een ander van jou verwacht. Vaak ben je ontevreden over je verleden en maak je je zorgen over je toekomst. Voel je je het slachtoffer van je buitenwereld.

wat in je is, is buiten je

Je beleving van de buitenwereld heeft een directe relatie met je binnenwereld. Je zult gaan ervaren dat beiden onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden: wat in je is, is buiten je. En omgekeerd. Als je jouw omgeving leert zien als een spiegel van jezelf, dan leer je jezelf kennen. Je gaat zicht krijgen op je blinde vlekken, op welke manieren je succesvol bent geweest in overleven. En dan ga je je realiseren dat het een valkuil is om juist daarmee door te gaan. Omdat je wilt leven in plaats van overleven.
Het is het gevoel van thuiskomen, na soms lange omzwervingen. Het ‘oh ja’ gevoel van: ‘zo werkt het dus’. Je gaat ervaren dat iets wat je soms irriteert, je op een ander moment laat lachen. Je realiseert je dat je een keuze hebt. Je gaat verantwoordelijkheid nemen voor jezelf. Het ervaren van en leren omgaan met de realiteit van het moment is de grootste bevrijding.

in contact met je bron

Je wereld is niet groter dan de wereld die je kent, maar je verlangen is onbegrensd. Loskomen van je verhaal is van belang om bij je authentieke kern te komen. Zodra je je verbindt met je binnenwereld, kom je in contact met je echte natuur, met de bron van je mogelijkheden. Zo leer je je verlangens kennen in plaats van ze na te jagen. Uitgangspunt is dat elk mens z’n eigen deskundige is. En dat het weten met je hart, naast het weten met je hoofd, een bijzonder belangrijke informatiebron is. Het gaat erom de bron in jezelf te ervaren.

van binnenuit komt de vrijheid

Als je vanzelf, spontaan, van binnenuit kunt reageren, dan voel je je vrij. Dan ben je weer vanuit jouw kern verbonden met je levensstroom. Dan komt er ruimte voor inspiratie en enthousiasme in je leven. En word je je bewust van je creatieve kracht. En van de uitdaging jezelf te verwezenlijken. Vrijuit en in verbinding leven, met liefde en respect voor jezelf en het leven, is een groot goed. Zo zal je wereld veranderen.

slang, poema en condor in Qorikancha, Peru

jezelf in overgave

Gaandeweg zijn we in het doen losgeraakt van wie we werkelijk zijn. Door de weg die je hebt afgelegd en de ervaringen die je daarbij had, is je persoonlijkheid gevormd. Je hebt zeer gegronde redenen om te zijn wie je bent geworden. Niet voor niks sta je in je eigen schoenen en niet in die van een ander. Jouw levensverlangen heeft je hier gebracht.

alvorens je te beklagen is het nuttig jezelf deze vraag te stellen: zou ik een ander willen zijn?

– GODFRIED BOMANS –

Jezelf daarin leren kennen is één. Je kwaliteiten inzetten voor jezelf is stap twee. Het gaat erom jezelf te zijn. En van jezelf uit te gaan in wat je wilt met je leven en in je relaties met anderen. Het is het verlangen van elk mens om bevredigd te zijn tot in het diepst van de ziel. Er zijn drie krachten die centraal staan om bevredigend en in vrede te leven. De drie-eenheid van de krachten vitaliteit, seksualiteit en creativiteit is de levensstroom die ons verbindt met onze levensbron. Daarbij gaat het niet zozeer over wat je doet, het gaat meer over hoe je je leven wilt leven. Over wie je werkelijk bent.

Als je samenvalt met jezelf, ben je integer, een ‘heel’ mens. Je hebt geleerd wat het zeggen wil om in waarheid en respect met jezelf en anderen om te gaan. Ieder van ons is wezenlijk verbonden met het geheel, is onderdeel van het samen. Als je dat voelt, dan besef je dat de wereld niet om jou draait. Wanneer je jouw authentieke kern in dit leven tot uitdrukking brengt, klopt het pas als dat in harmonie is met het leven, met het geheel. Dat is in overgave zijn. Dan geef je in bewustzijn en liefde leiding aan je leven.

sterrensporen, foto: Med Badr Chemmaoui

niet mijn wil maar uw wil geschiede

– LUCAS 22:42 –

oude kennis

Jef maakte gebruik van diverse ervaringsgerichte methoden en technieken, gericht op het jezelf bevrijden van je blokkades en het contact maken met je intuïtieve weten. Zijn belangrijkste motivatie was kennisoverdracht. Leefgemeenschappen van duizenden jaren geleden wisten hoe in totale harmonie samen te leven, en brachten middels inwijdingsrituelen die kennis op nieuwe generaties over. Deze oeroude kennis zijn we kwijtgeraakt en daar ligt een hiaat. Zijn inspiratie zat in het overdragen van oude wijsheid ingebed in het proceswerk. Zowel de taoïsten als de tantristen baseerden hun samenleving op het principe van yin en yang. Dat wil zeggen: dualiteit in balans. En ook: eenheid in beweging. Die kennis was een leidraad voor Jef’s werk en leven.

Inspiratiebronnen voor zijn werk:

  • Padwerk van Eva en John Pierrakos
  • intuïtieve ontwikkeling, waaronder het werken met aura en chakra’s
  • energetisch en emotioneel lichaamswerk, waaronder bio-energetische analyse van Alexander Lowen
  • moderne hypnose technieken van o.a. Milton H. Erickson
  • het transpersoonlijk model van o.a. Ken Wilber
  • Westerse religie en gnosis
  • Oosterse filosofie waaronder Tantra en Tao

het lichaam is het geschenk van de tijdelijkheid
deel van de eeuwigheid, even ondergedompeld in de tijd